LUNA PLUS Piloterbjudande

- LUNA vattenfri toalett- Strömaterial för 3 månaders bruk- Bokashiströ för 3 månaders bruk - Urinkemi för 3 månaders bruk- Bevattningstunna med spridare- Bokashikompost